Algemene voorwaarden

DEZE WEBSITE, WIJ EN JIJ

Bedankt om op onze algemene voorwaarden te klikken – een vervelende, maar noodzakelijke wettelijke verplichting. Door onze website te gebruiken, ga je ermee akkoord dat je gebonden bent aan deze voorwaarden en ons Privacybeleid of aan enig ander beleid waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen (“Voorwaarden”).

 • Inleiding
 • Jouw gebruik van onze website
 • Bestellen
 • Levering
 • Annuleringsrecht
 • Prijzen en betaling
 • Aansprakelijkheid
 • Overmacht
 • Intellectueel eigendom
 • Algemene informatie

Onze test en deze website stellen geen medische diagnose en zijn ook niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan je arts of aan een andere gekwalificeerde zorgverlener als je een medische aandoening hebt of als je vragen hebt over een medische aandoening en/of medische symptomen. Negeer nooit professioneel medisch advies of stel het inwinnen ervan nooit uit door iets wat je op deze website hebt gelezen. Alle waarschijnlijke of mogelijke diagnoses die de test of deze website naar voren schuiven, moeten met een gekwalificeerde arts worden besproken en bevestigd. We raden iedere persoon die van dieet verandert ook aan om in eerste instantie een gediplomeerd arts te raadplegen, aangezien onze testresultaten niet op jouw specifieke behoeften zijn afgestemd.

DENK JE DAT JE EEN MEDISCH NOODGEVAL HEBT, BEL DAN ONMIDDELLIJK JE ARTS OF DE HULPDIENSTEN.

Vertrouwen op de informatie op deze website is uitsluitend op eigen risico. Sommige inhoud op deze website kan door derden worden geleverd en wij bevinden ons niet in een positie om deze inhoud te verifiëren. Wij garanderen niet dat dergelijke inhoud van derden waarachtig, nauwkeurig of volledig is.

HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN ONZE TEST EN HET VERTROUWEN OP DE INHOUD ERVAN IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. DEZE WEBSITE EN ONZE TEST WORDEN AANGEBODEN OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS.

INLEIDING

Sensitivity Check is een handelsnaam van Global Science Technology Limited.

Het merk Global Science Technology is uitsluitend eigendom van Healthy Stuff Online Ltd.

www.sensitivitychecknetherlands.com (de “website”) is eigendom van en wordt beheerd door of namens Global Science Technology Limited (“wij” of “ons”).

Als je vragen hebt over de website of over deze voorwaarden, of in het onwaarschijnlijke geval dat je klachten hebt over tests die jij op de website hebt aangekocht, kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@sensitivitycheck.com of per post op het onderstaande adres:

Sensitivity Check Netherlands,
Staringstraat 28 H,
1054VR Amsterdam,
The Netherlands

Bedrijfsregistratienummer: 10219531. Geregistreerd kantooradres: C/O Charnwood Accountants The Point, Granite Way, Mountsorrel, Loughborough, Leicestershire, Engeland, LE12 7TZ.

JOUW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

 • Lees deze voorwaarden zorgvuldig en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een test van onze website bestelt. Maak geen gebruik van deze website als je niet gebonden wilt zijn aan de voorwaarden.
 • Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt; alle wijzigingen zijn van kracht zodra ze op de website gepubliceerd zijn. Elke keer dat je meer tests wilt bestellen, kun je dus maar best eerst deze voorwaarden controleren om er zeker van te zijn dat je de op dat moment toepasselijke voorwaarden begrijpt.
 • We gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die worden beschreven in ons  Privacybeleid. Breng onze klantenservice alsjeblieft op de hoogte van wijzigingen in die informatie.
 • Alle inhoud die jij naar onze website uploadt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Wij hebben het recht om dergelijk materiaal voor welk doel dan ook te gebruiken, kopiëren, verspreiden, reproduceren, exploiteren, wijzigen en/of bekend te maken aan derden. We hebben ook het recht om jouw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat materiaal dat jij op onze website plaatste of uploadde een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy.
 • Je moet ten minste 18 jaar oud zijn om tests van onze website te kunnen kopen; anders moet je producten bestellen onder toezicht en met toestemming van je ouder of voogd.
 • Wij kunnen je op elk moment en naar eigen goeddunken de toegang tot de website ontzeggen wanneer wij van mening zijn dat jouw gebruik van de website in strijd is met de algemene voorwaarden, de wet of de rechten van derden, of als jouw gebruik niet respectvol is tegenover anderen.
 • Je mag de website niet misbruiken of virussen, wormen of ander materiaal dat de website kan beschadigen introduceren.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van enige inhoud die door jou of enige andere gebruiker van onze site wordt geplaatst. Je stemt ermee in verantwoordelijk te zijn tegenover ons, en ons te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen, alle kosten, schade, uitgaven, verliezen en aansprakelijkheden die door ons worden opgelopen en/of geleden als gevolg van een claim met betrekking tot jouw gebruik van de website.

BESTELLEN

 • Door een bestelling bij ons te plaatsen:
 • Ga je ermee akkoord dat de informatie die je verstrekt bij het plaatsen van een bestelling in alle opzichten waar en nauwkeurig is;
 • word je geacht de voorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en ermee in te stemmen;
 • vraag je ons om de testen zoals beschreven in je bestelling te kopen onder de voorwaarden die in je bestelling worden beschreven;
 • stem je ermee in dat we de gegevens in je bestelling kunnen gebruiken in overeenstemming met ons  Privacybeleid, dat de voorwaarden beschrijft waaronder we jouw verzamelde persoonsgegevens verwerken;
 • • geef je ons een telefoonnummer zodat we contact kunnen opnemen als er een probleem is met je bestelling. Je gaat ermee akkoord dat we dit nummer aan onze koerier mogen doorgeven om te helpen bij de levering van je bestelling.
 • We behouden ons het recht voor om een bestelling (of aangevraagde wijzigingen) naar eigen goeddunken te weigeren.
 • Zodra je een bestelling voor test(en) en levering hebt geplaatst, sturen we je per e-mail een bevestiging dat je bestelling is ontvangen. Controleer deze gegevens zorgvuldig en laat het ons zo snel mogelijk weten als de gegevens niet kloppen.
 • Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid (we behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van onze producten op elk moment te wijzigen) en van onze aanvaarding van je bestelling.
 • Je creditcard-/debetkaartrekening wordt geautoriseerd bij het plaatsen en verwerken van je bestelling; op dat moment worden de kosten van de test(en) in rekening gebracht. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.
 • We accepteren de volgende betaalmethoden:
  • Alle voornaamste creditcards en debetkaarten via onze handelsdienstaanbieder Stripe.

LEVERING

 • Heb je de bestelling voor jouw test(en) voltooid, dan krijg je een link waarmee je het testformulier kunt downloaden. Je moet dit formulier vervolgens invullen en samen met je haarmonster terugsturen naar ons testcentrum. Je bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van de verzending naar ons testcentrum. Omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor beschadiging, verlies of diefstal van monsters die niet door ons zijn ontvangen, word je aanbevolen om alle items via een getraceerde of aangetekende methode naar ons te sturen. We streven ernaar om je testresultaten binnen 7 werkdagen na ontvangst van je testmonster per e-mail naar het door jou gekozen e-mailadres te sturen. Tegen een extra vergoeding kun je er ook voor kiezen om jouw resultaten via een nationaal postnetwerk te ontvangen.
 • De levertijden voor testresultaten zijn bij benadering en kunnen niet worden gegarandeerd.

TESTRESULTATEN

RESULTATEN – ALGEMEEN

 • Als je gezondheidsproblemen of medische problemen hebt, moet je hiervoor een geregistreerde arts raadplegen
 • Onze testresultaten zijn indicatief en zijn niet bedoeld als medisch advies van welke aard dan ook, en zijn geen of mogen niet worden beschouwd als een diagnose of worden gebruikt als basis voor het nemen van medicatie, zonder eerst een geregistreerde arts te raadplegen.
 • Het is essentieel dat iedereen die overweegt zijn of haar dieet te veranderen, in eerste instantie een geregistreerde arts raadpleegt.
 • Alle mogelijke diagnoses die onze tests opleveren, moeten worden besproken met en bevestigd door een geregistreerde arts.
 • Onze medewerkers geven geen medisch advies omdat ze niet medisch gekwalificeerd zijn. Advies dat door ons team wordt gegeven, mag daarom niet worden opgevat als medisch advies of een diagnose.
 • Bij het beoordelen van elk monster worden kwaliteitscontrolemaatregelen genomen om te bevestigen dat ons testsysteem correct werkt. Wij geven alleen een testresultaat af als de kwaliteitscontrolemaatregelen voldoen aan onze gedefinieerde specificaties.
 • U gaat ermee akkoord dat alle gevalideerde resultaten die door ons laboratorium gegenereerd worden, kunnen verschillen van resultaten die resulteren uit andere laboratoria, testmethoden, monstertypes, monsterverzamelkits, monsterverzamelmethoden of data van monsterverzameling. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het genereren van tegenstrijdige resultaten, tenzij bewijs kan worden geleverd van een identieke methodologie en bemonstering.

 

ANNULERINGSRECHT

Je hebt het recht om je bestelling op elk moment te annuleren binnen de 7 dagen na het plaatsen van je bestelling. De annuleringstermijn verstrijkt 7 dagen nadat jij of een door jou aangewezen derde partij – die niet de vervoerder is – de testkit(s) hebt/heeft aangeschaft.

Om je recht op annulering uit te oefenen, moet je jouw beslissing om dit contract te annuleren schriftelijk of per e-mail via een duidelijke verklaring kenbaar maken.

GEVOLGEN VAN ANNULERING

Als je dit contract annuleert, zullen we alle betalingen die wij van jou hebben ontvangen aan je terugbetalen, inclusief de leveringskosten wanneer een testkit wordt verzonden (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als je een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden).

Tests waarbij geen fysieke kits of producten worden verzonden en waarbij geen test is voltooid, kunnen binnen de 7 dagen worden geannuleerd; het volledige aankoopbedrag wordt dan binnen de 30 dagen terugbetaald.

We kunnen een bedrag in mindering brengen op de terugbetaling voor eventueel waardeverlies van geleverde goederen als het verlies het gevolg is van onnodige hantering door u wanneer testkits of producten worden verstrekt.

We zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan – (a) 30 dagen na de dag waarop we de geleverde goederen van jou hebben teruggekregen, of (b) (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, of (c) als er geen goederen geleverd werden, 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van je beslissing om deze overeenkomst te annuleren. Wij zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat jij voor de oorspronkelijke transactie gebruikt had, tenzij jij uitdrukkelijk anderszins bent overeengekomen; in elk geval zijn er voor jou geen kosten verbonden aan de terugbetaling.

We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of je bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerste gebeurt.

Je moet ons de goederen onverwijld terugsturen of aan ons overhandigen, uiterlijk 14 dagen na de dag waarop je ons jouw opzegging van deze overeenkomst hebt meegedeeld. Je voldoet aan de deadline als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De rechtstreekse kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor jouw rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van de goederen als die het gevolg is van andere handelingen dan de handelingen die nodig zijn om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Heb je een test gekocht via een derde partij, dan moet je contact opnemen met het bedrijf waar je oorspronkelijk bestelde om je annuleringsrechten uit te oefenen en/of je geld terug te krijgen

ALGEMENE VOORWAARDEN TEVREDENHEIDSGARANTIE

Haartesten / Bioresonantietesten

We bieden een 100% geldteruggarantie als je na het voltooien van het eliminatiedieet niet helemaal tevreden bent met je resultaten.

In eerste instantie moet je contact opnemen met onze klantenservice om eventuele problemen op te lossen.

Na afloop van je eliminatiedieet, als we je problemen niet hebben opgelost of als je niet tevreden bent met de resultaten, heb je het recht om je geld terug te vragen door de onderstaande procedure te volgen. Mogelijk vragen we je om een kopie van je eliminatiedagboek, dat minimaal 14 dagen moet beslaan.

Neem contact met ons op via info@sensitivitycheck.com met de volgende gegevens::

 • Naam gebruikt voor aankoop
 • E-mailadres gebruikt voor aankoop
 • PayPal-transactie-ID of bestelnummer van de website
 • Transactiebedrag
 • Datum van aankoop
 • Reden voor verzoek om terugbetaling

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

 • Terugbetalingen kunnen alleen worden aangevraagd na voltooiing van het eliminatiedieet en binnen de 90 dagen na aankoop.
 • Als ons laboratorium een monster heeft ontvangen en de resultaten heeft geleverd, behouden we ons het recht voor om een kopie van het eliminatiedagboek op te vragen voordat we een terugbetaling toekennen.
 • Als u niet tevreden bent over onze diensten, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om u te helpen eventuele problemen op te lossen.
 • Een claim openen bij PayPal vertraagt het afwikkelingsproces aanzienlijk en leidt mogelijk niet tot een volledige terugbetaling.
 • Alleen testen die via Sensitivity Check zijn aangekocht en waarvoor deze algemene voorwaarden zijn aanvaard komen in aanmerking voor deze specifieke tevredenheidsgarantievoorwaarden.

UITSTELLEN VAN TESTS

Wil je jouw test uitstellen, dan houden we je oorspronkelijke bestelling tot 12 maanden na ontvangst van je betaling gewoon bij. Het wijzigen van de datum van je test brengt binnen deze termijn geen extra kosten met zich mee.

AANKOOP BIJ DETAILHANDEL DERDE PARTIJ

Kocht je jouw test bij een externe verkoper, partner of een ander bedrijf dan rechtstreeks via onze website, dan moet je contact opnemen met de website/winkel voor een eventuele terugbetaling. Promotiewebsites van derden kunnen mogelijk nog steeds een geldteruggarantie bieden, maar als je geen geld aan ons hebt overgemaakt, moet je de zaak bespreken met het bedrijf waarbij je het product hebt gekocht.

PRIJZEN EN BETALING

 • Alle op deze website genoemde prijzen zijn correct op het moment van publicatie, worden in Britse ponden uitgedrukt en zijn, waar toepasselijk, inclusief Britse omzetbelasting (btw) aan het huidige tarief.
 • Alle debet- en creditcardbetalingen moeten worden gevalideerd door de uitgever van de kaart. Als de uitgever van je kaart weigert om je aankoop goed te keuren, of deze goedkeuring uitstelt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levertijd.
 • Door betaalkaartgegevens te verstrekken, bevestig jij dat je gemachtigd bent om de kaart te gebruiken en geef je ons (of onze betaalserviceprovider) de toestemming om een volledige betaling aan te rekenen voor de artikelen in je bestelling en eventuele bijbehorende leveringskosten en andere kosten die aan ons verschuldigd zijn onder deze algemene voorwaarden.
 • We behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen.
 • Van tijd tot tijd hebben we promoties en aanbiedingen op geselecteerde testen (onze “Promotieaanbiedingen“). Alle promoties die hiervoor in aanmerking komen, worden automatisch toegepast op jouw bestelling.
 • Al onze promotieaanbiedingen:
  • kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen;
  • zijn geldig voor de beperkte periode die wordt aangegeven in de marketingcommunicatie op de Website en kunnen niet buiten deze periode worden gebruikt.

AANSPRAKELIJKHEID

 • We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en actueel is, maar we geven geen garantie voor de accuraatheid of volledigheid ervan en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke informatie.
 • We zullen al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat jouw gebruik van deze website resulteert in een snelle en betrouwbare service, maar we kunnen niet garanderen dat je gebruik van deze website storings- of foutvrij zal zijn en we zijn niet verantwoordelijk voor enige onderbreking, verlies of beschadiging van materiaal tijdens het transport, of verlies of beschadiging van materiaal of gegevens bij het downloaden naar een computersysteem.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor jouw gebruik van andere websites waartoe je toegang krijgt via links op deze website, aangezien wij deze websites van derden niet controleren en niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan. Dergelijke links worden louter als een service aan de gebruikers van deze website aangeboden en hun opname in deze website betekent geenszins een goedkeuring door of verwantschap met ons.
 • Wij verkopen onze testen via de website alleen voor persoonlijk gebruik en zijn daarom niet aansprakelijk tegenover u voor enige onrechtstreekse bijzondere of gevolgschade of -verlies (inclusief maar niet beperkt tot winstderving of spaarverlies), kosten, uitgaven of andere claims voor compensatie van welke aard dan ook die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van deze website of met de levering of het gebruik van onze testen.
 • De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze voorwaarden gelden in gelijke mate ten gunste van ons en van elk ander aan ons verbonden bedrijf, alsof verwijzingen naar ons ook verwijzingen naar elk van deze verbonden bedrijven omvatten.
 • Voor zover wettelijk mogelijk, wijzen wij alle garanties af (expliciet of impliciet) met betrekking tot de testen die wij verkopen.
 • Onze aansprakelijkheid voor rechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van onze tests en van deze website is beperkt tot de prijs van de test, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden of behalve met betrekking tot aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel, waarvoor geen limiet geldt.
 • In geen geval zijn wij of onze leveranciers aansprakelijk voor enige onrechtstreekse, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met verlies of schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn of het gebruik van onze testen en van deze website of enige andere website die eraan gekoppeld is, of uit het vertrouwen op de testresultaten of enig materiaal of enige inhoud die via deze website toegankelijk is.
 • Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de website te onderhouden, zonder het voorgaande te beperken, geven wij geen verklaringen noch garanties over de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, actualiteit of tijdigheid van de test, onze software, tekst, afbeeldingen, links of mededelingen die worden verstrekt op of via het gebruik van de website of enige website waartoe toegang kan worden verkregen via de website.
 • Wij zijn niet aansprakelijk tegenover jou en worden ook niet geacht in overtreding van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met jou te zijn door enige vertraging of enig verzuim in de uitvoering van een van onze verplichtingen met betrekking tot de door jou bestelde test(en), als die vertraging of dat verzuim te wijten is aan een derde partij of aan een oorzaak buiten onze redelijke controle.
 • Wij mogen onze rechten aan derden toewijzen of overdragen, of onze verplichtingen onder deze voorwaarden uitbesteden. U mag geen van uw rechten toewijzen of overdragen of een van uw verplichtingen onder deze voorwaarden uitbesteden, tenzij met onze specifieke schriftelijke toestemming.
 • Geen enkele persoon die geen partij is bij deze voorwaarden heeft enig recht om enige voorwaarde af te dwingen onder de Britse Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.
 • Niets in de voorwaarden:
  • is bedoeld om en/of zal invloed hebben op uw wettelijke rechten als consument die niet wettelijk kunnen worden uitgesloten; of
  • zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten met betrekking tot een frauduleuze of nalatige verkeerde voorstelling of wanneer wij wettelijk niet in staat zijn om onze aansprakelijkheid te beperken.
 • U gaat ermee akkoord ons en onze leidinggevenden, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, acties of eisen, aansprakelijkheden en schikkingen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit, of het gevolg zouden zijn van, uw schending van deze voorwaarden.

 

OVERMACHT

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden voor zover deze tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een geval van overmacht. Een geval van overmacht betekent elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van Healthy Stuff Online Limited, die door haar aard niet kon worden voorzien, of zelfs als ze had kunnen worden voorzien, onvermijdelijk was geweest.
 • Dergelijke gebeurtenissen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het isoleren van onze laboratoria, faciliteiten of cruciaal personeel dat nodig is om testen uit te voeren, het beperken van het verkeer voor leveringen of het sluiten van internationale grenzen.
 • In het geval van een situatie die als overmacht wordt beschouwd, zullen we u informeren over een herziene planning en/of een terugbetalingsbeleid als de situatie waarschijnlijk meer dan 30 dagen lang op het bedrijf en onze verplichtingen zal beïnvloeden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • De inhoud van onze websitepagina’s (inclusief afbeeldingen, ontwerpen, logo’s, foto’s, geschreven tekst en andere materialen) vallen onder ons auteursrecht, handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk (of die van de inhouds- en technologieleveranciers of hun respectieve eigenaars). Er wordt u geen recht toegekend om dergelijke intellectuele eigendomsrechten te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • U mag de inhoud van onze website uitsluitend downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel en privégebruik.

ALGEMENE INFORMATIE

 • We zullen iedereen vervolgen die een valse naam of een ongeldige creditcard gebruikt om producten van onze website te bestellen.
 • We kunnen elke bestelling die u via onze website plaatst, annuleren als u deze voorwaarden schendt, onvoldoende informatie verstrekt om uw bestelling te kunnen verwerken of als we vermoeden dat u frauduleuze activiteiten ontplooit.
 • De voorwaarden en uw gebruik van onze website zijn onderworpen aan het Engelse recht en u stemt ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.