Privacyverklaring - Sensitivity Check Netherlands

Sensitivity Check

Privacyverklaring

Introductie

Welkom bij de privacyverklaring van Global Science Technology Limited Wij respecteren jouw privacy en doen er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring informeert je over hoe wij voor uw persoonlijke gegevens zorgen wanneer je contact met ons opneemt, wij contact met jou opnemen of wanneer je onze website https://www.sensitivitychecknetherlands.com/ (onze website) bezoekt (ongeacht waar je contact met ons opneemt of onze website bezoekt) en informeert je over jouw privacyrechten en hoe de wet jou beschermt. Deze privacyverklaring wordt geleverd in een gelaagd formaat, zodat je kunt doorklikken naar de specifieke gebieden die hieronder worden uiteengezet. Gebruik ook de woordenlijst om de betekenis te begrijpen van sommige termen die in deze privacyverklaring worden gebruikt. 1. Belangrijke informatie en wie we zijn 2. De gegevens die we over jou verzamelen 3. Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld? 4. Hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken 5. Openbaarmaking van jouw persoonsgegevens 6. Internationale overschrijvingen 7. Gegevensbeveiliging 8. Bewaring van gegevens 9. Jouw wettelijke rechten 10. Glossarium

1. Inhoudsnormen

Doel van deze privacyverklaring Deze privacyverklaring is bedoeld om jou informatie te geven over hoe wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, inclusief alle gegevens die jij via onze website verstrekt wanneer jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een product of dienst koopt of deelneemt aan een wedstrijd. Onze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen. Het is belangrijk dat je deze privacyverklaring leest samen met elke andere privacyverklaring of kennisgeving van eerlijke verwerking die we bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken wanneer we persoonlijke gegevens over jou verzamelen of verwerken, zodat je volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we jouw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om ze te overschrijven. Controleur Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Healthy Stuff Online Limited is de verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijk voor jouw persoonlijke gegevens (hiernaar wordt in deze privacyverklaring verwezen als “wij”, “ons” of “onze”). We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO, Data Protection Officer) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om je wettelijke rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in paragraaf 9.1, neem dan contact op met de DPO via de onderstaande gegevens. Contactgegevens. Als je vragen hebt over dit privacybeleid of onze privacypraktijken, neem dan op de volgende manieren contact op met onze DPO:
 • Volledige naam van de rechtspersoon: Global Science Technology Limited
 • Volledige naam van DPO: Jason Wootton
 • E-mailadres: info@globalsciencetechnology.com
 • Postadres: Unit 1a, Bonington Complex, Trent Lane, DE74 2PY
Je hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk). We zouden het echter graag de kans krijgen om tegemoet te omen aan je zorgen voordat je de ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op. Jouw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen. Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over jou bewaren juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als je persoonlijke gegevens veranderen tijdens je relatie met ons. Links van derden. Onze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Door op die links te klikken of die verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over jou verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer je onze website verlaat, raden wij je aan om de privacyverklaring van elke website die je bezoekt te lezen.

2. De gegevens die we over jou verzamelen

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Dit omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over jou verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we als volgt hebben gegroepeerd:
 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, eventuele middelnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, titel, geboortedatum
 • Contactgegevens omvatten factuuradres, leveringsadres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens omvatten details over betalingen aan en van jou en andere details van producten en diensten die je bij ons hebt gekocht.
 • Technische gegevens omvatten internetprotocol (IP)-adres, je inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browserplug-intypes en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.
 • Profielgegevens omvatten je gebruikersnaam en wachtwoord en aankopen of bestellingen die door jou zijn gedaan.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten je voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze derden en je communicatievoorkeuren.
We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden door de wet niet als persoonlijke gegevens beschouwd, omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld je gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met je persoonlijke gegevens, zodat deze jou direct of indirect kunnen identificeren, dan behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. We verzamelen geen speciale categorieën van persoonsgegevens over jou (dit omvat details over je ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over je gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Ook verzamelen wij geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Als je geen persoonsgegevens verstrekt Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen volgens de wet of onder de voorwaarden van een contract dat we met jou hebben en jij die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, dan zijn we mogelijk niet in staat om het contract uit te voeren dat we met jou hebben of proberen aan te gaan (bijvoorbeeld om je goederen of diensten te leveren). In dit geval moeten we mogelijk een product of dienst annuleren die jij bij ons hebt, maar we zullen u op de hoogte stellen op het moment dat dit het geval is.

3. Hoe worden je persoonsgegevens verzameld?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over jou te verzamelen, waaronder via: Directe interacties. Jij kunt ons jouw identiteits-, contact- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die jij verstrekt wanneer jij:
 • onze producten of diensten aanvraagt;
 • telefonisch, via onze website of op een andere manier contact met ons opneemt;
 • een account aanmaakt op onze website;
 • transacties hebt afgebroken;
 • je abonneert op onze dienst of publicaties;
 • verzoekt om marketing naar jou te sturen;
 • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
 • ons wat feedback geeft.
Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens jouw interactie met onze website kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over jouw apparatuur, browse-acties en patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. We kunnen ook technische gegevens over jou ontvangen als je andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie. Derden of openbaar beschikbare bronnen. We kunnen persoonsgegevens over jou ontvangen van verschillende derden zoals hieronder uiteengezet:
 • Technische gegevens van de volgende partijen:
  • analyseproviders zoals Google die buiten de EU zijn gevestigd;
  • advertentienetwerken; en
  • zoekopdrachtproviders.
 • Contact-, financiële en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en bezorgdiensten
Hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat. Meestal gebruiken we je persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden:
 • Waar we het contract dat we op het punt staan aan te gaan of met u zijn aangegaan moeten uitvoeren.
 • Wanneer het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en jouw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen.
 • Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.
Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van je persoonlijke gegevens, tenzij met betrekking tot het verzenden van direct marketingcommunicatie van derden naar jou per e-mail of sms. Je hebt het recht om jouw instemming voor marketing op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen. Doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens zullen gebruiken. We hebben hieronder, in tabelformaat, een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn jouw persoonlijke gegevens te gebruiken en op welke van de rechtsgrondslagen we ons baseren om dit te doen. We hebben ook vastgesteld wat onze legitieme belangen zijn, waar van toepassing. Houd er rekening mee dat we je persoonlijke gegevens voor meer dan één wettelijke grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als je meer informatie nodig hebt over de specifieke rechtsgrond waarop wij ons baseren om jouw persoonsgegevens te verwerken indien meer dan één grond in de onderstaande tabel is uiteengezet.
Doel/Activiteit Type gegevens Wettelijke basis voor verwerking, inclusief basis van legitiem belang
Om u te registreren als nieuwe klant (a) Identiteit (b) Contactgegevens Uitvoering van een contract met jou
Om jouw bestelling te verwerken en te leveren, inclusief: (a) Betalingen, vergoedingen en kosten beheren (b) Geld dat aan ons verschuldigd is te innen en terug te vorderen (a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Financieel (d) Transactie (e) Marketing en communicatie (a) Uitvoering van een contract met jou (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden aan ons te innen)
Om onze relatie met jou te beheren, waaronder: (a) Je op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid (b) Jou vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen (a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Profiel (d) Marketing en communicatie (a) Uitvoering van een contract met jou (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens up-to-date te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)
Om je in staat te stellen deel te nemen aan een prijstrekking, wedstrijd of een enquête in te vullen (a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Profiel (d) Gebruik (e) Marketing en communicatie (a) Uitvoering van een contract met jou (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)
Om ons bedrijf en onze website te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) (a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Technisch (a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het leveren van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering) (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om relevante website-inhoud en advertenties aan jou te leveren en de effectiviteit van de advertenties die we je aanbieden te meten of te analyseren (a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Profiel (d) Gebruik (e) Marketing en communicatie (f) Technisch Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren)
Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren (a) Technisch (b) Gebruik Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om types van klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)
Om jou suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor jou interessant kunnen zijn (a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Technisch (d) Gebruik (e) Profiel Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)
Beoordelingswebsites van derden We kunnen jouw contactgegevens en beperkte aankoopgeschiedenis doorgeven aan een van onze aangewezen beoordelingspartners (TrustedShops of TrustPilot) om feedback van jou te verzamelen na je aankoop op onze website. Deze informatie wordt alleen bewaard binnen ons beveiligde aangewezen partneraccount en kan niet worden geopend of gebruikt door de beoordelingspartner of een andere derde partij voor enig ander doel dan om feedback te geven over jouw ervaring met ons. Afgebroken aankopen Als je een aankoop doet via onze website, maar niet het volledige afrekenproces voltooit, dan sturen wij je een eenmalige e-mail met een melding van de onvolledige status van je aankoop. Je ontvangt slechts één van deze e-mails en je gegevens worden niet doorgegeven aan andere campagnedatabases of derden. Gebruik van persoonsgegevens voor lookalike en retargeting We gebruiken gegevens die zijn verzameld door cookies die op deze website zijn geïnstalleerd en die in ons cookiebeleid worden vermeld om marketingcampagnes te bouwen om andere vergelijkbare doelgroepen te targeten. Als je akkoord bent gegaan met ons cookiebeleid, dan ga je akkoord met het gebruik van deze gegevens en verwerking. Je ontvangt marketingcommunicatie van ons als je informatie bij ons hebt aangevraagd of goederen of diensten van ons hebt gekocht of als je ons jouw gegevens hebt verstrekt toen je deelnam aan een wedstrijd of zich registreerde voor een promotie en jij je, in elk geval van de voorgaande gevallen, niet hebt afgemeld voor het ontvangen van die marketing. E-mailadvertenties als jij je niet abonneert op de nieuwsbrief en jouw recht om je af te melden. Als we jouw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en jij je niet hebt afgemeld en je geen consument bent die Polen als vaste verblijfplaats heeft, dan behouden we ons het recht voor om je regelmatig aanbiedingen te e-mailen voor producten uit ons assortiment die vergelijkbaar zijn met producten die je al hebt gekocht. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij het promoten en adverteren van onze producten aan klanten, die prevaleren in het proces van belangenafweging. Je kunt je op elk moment afmelden voor dit gebruik van je e-mailadres door een bericht te sturen naar de onderstaande contactoptie of door de afmeldingslink in de reclame-e-mail te gebruiken, zonder kosten te maken die hoger liggen dan de overdrachtskosten berekend tegen de basistarieven.
Marketing door derden We zullen je uitdrukkelijke om inschrijvingstoestemming vragen voordat we je persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden delen met een extern bedrijf buiten de Healthy Stuff Online Limited-groep van bedrijven. E-mailadvertenties als jij je abonneert op de nieuwsbrief Als jij je abonneert op onze nieuwsbrief, sturen wij je regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van jouw toestemming volgens art. 6 (1) 1 lit. a) AVG, waarbij de door jou vereiste of verstrekte gegevens afzonderlijk voor dit doel worden gebruikt. Je kunt je op elk moment afmelden voor de nieuwsbriefservice. Voor dit doel kun je een bericht sturen naar de onderstaande contactoptie of de afmeldingslink in de nieuwsbrief gebruiken. Bij afmelding zullen we jouw e-mailadres verwijderen, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van jouw gegevens, of we behouden ons het recht voor om jouw persoonlijke gegevens verder te gebruiken in de omvang en op de manier die is toegestaan door de wet, waarvan we jou in deze kennisgeving informeren. Afmelden U kunt ons of derden te allen tijde vragen om te stoppen met het verzenden van marketingberichten door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen. Wanneer jij je afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dat niet van toepassing op persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van een aankoop van een product / dienst. Cookies Je kunt je browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd of dat je wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies instellen of openen. Schakel je cookies uit of weiger je ze, houd er dan rekening mee dat sommige delen van onze website ontoegankelijk kunnen worden of mogelijk niet goed functioneren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken: zie ons cookiebeleid. Verandering van doel We zullen jouw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Wil je uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op. Als we jouw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we je hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons in staat stelt dit te doen. Houd er rekening mee dat we je persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder jouw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.

4. Openbaarmaking van je persoonsgegevens

Het kan zijn dat we jouw persoonsgegevens moeten delen met de partijen die hieronder worden uiteengezet voor de doeleinden die zijn uiteengezet in de tabel in paragraaf 4 hierboven.
 • Interne derden. Andere bedrijven in de groep die optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers.
 • Externe derden
  • Dienstverleners gevestigd in het Verenigd Koninkrijk die IT- en systeembeheerdiensten leveren.
  • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars gevestigd in het Verenigd Koninkrijk die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen.
  • HM Revenue & Customs, regelgevers en andere autoriteiten die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in het Verenigd Koninkrijk en die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.
 • Specifieke derden die zijn vermeld in de tabel in punt 3.3 hierboven.
 • Derden aan wie we ervoor kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we proberen andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Als er een wijziging plaatsvindt in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren jouw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in deze privacyverklaring.
Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van jouw persoonsgegevens respecteren en ze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan onze externe dienstverleners niet toe om jouw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe om je persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

5. Internationale overschrijvingen

Wij dragen jouw persoonsgegevens niet over buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer we je persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgen we ervoor dat er een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:
 • Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden. Voor meer informatie, zie Europese Commissie: Adequaatheid van de bescherming van persoonsgegevens in niet-EU-landen.
 • Wanneer we providers gebruiken die in de VS zijn gevestigd, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van het Privacy Shield, dat vereist dat ze een vergelijkbare bescherming bieden voor persoonlijke gegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS. Voor meer informatie, zie Europese Commissie: EU-VS-privacyschild.
Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij de overdracht van jouw persoonsgegevens buiten de EER.

6. Gegevensbeveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of geopend op een ongeoorloofde manier, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot jouw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die een zakelijke behoefte hebben om ze te kennen. Zij zullen je persoonsgegevens alleen in onze opdracht verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht We hebben procedures ingesteld om met elke vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens om te gaan en zullen jou en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een inbreuk wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

7. Bewaring van gegevens

Hoe lang gebruiken jullie mijn persoonsgegevens? We bewaren je persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van je persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten. Details over bewaartermijnen voor verschillende aspecten van je persoonlijke gegevens zijn beschikbaar in ons bewaarbeleid dat je bij ons kunt aanvragen door contact met ons op te nemen. In sommige omstandigheden kun je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen: zie ‘Verzoek om verwijdering’ hieronder voor meer informatie. In sommige omstandigheden kunnen we jouw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat ze niet langer aan jou kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder jou hier verder van op de hoogte te stellen

8. Jouw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden heb je rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Jouw wettelijke rechten zijn:
 • Verzoeken om toegang tot je persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een “toegangsverzoek van een betrokkene”). Dit stelt je in staat om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over jou bewaren en om te controleren of we ze rechtmatig verwerken.
 • Verzoek om correctie van de persoonsgegevens die wij over jou bewaren. Dit stelt je in staat om onvolledige of onnauwkeurige gegevens die we over jou bewaren te laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die jij ons verstrekt, moeten verifiëren.
 • Verzoeken om verwijdering van jouw persoonlijke gegevens. Dit stelt je in staat om ons te vragen om persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is om ze te blijven verwerken. Je hebt ook het recht om ons te vragen jouw persoonlijke gegevens te elimineren of te verwijderen wanneer je met succes je recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), wanneer we je informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we jouw persoonlijke gegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd aan je verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen die, indien van toepassing, op het moment van je verzoek aan jou zullen worden meegedeeld.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer we steunen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er iets met jouw specifieke situatie is waardoor je bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat je vindt dat dit een negatieve impact heeft op jouw fundamentele rechten en vrijheden. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij je persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om je informatie te verwerken die zwaarder wegen dan jouw rechten en vrijheden.
 • Verzoeken om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit stelt je in staat om ons te vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario’s: (a) als je wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar je niet wilt dat wij ze wissen; (c) wanneer je ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als we ze niet langer nodig hebben omdat jij ze nodig hebt om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) jij bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we dwingende legitieme redenen hebben om ze te gebruiken.
 • Verzoeken om de overdracht van je persoonlijke gegevens aan jou of aan een derde partij. Wij zullen jou, of een door jou gekozen derde partij, jouw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor je ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om ze te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een contract met jou uit te voeren.
 • Jouw toestemming op elk moment intrekken wanneer we steunen op toestemming om jouw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die is uitgevoerd voordat jij je toestemming intrekt. Als jij je toestemming intrekt, kunnen we bepaalde producten of diensten mogelijk niet aan jou leveren. Wij zullen je op de hoogte stellen als dit het geval is op het moment dat jij je toestemming intrekt.
Wil je een van de rechten uitoefenen die zijn uiteengezet in paragraaf 9.1 hierboven, neem dan contact met ons op. Jouw rechten Als betrokkene heb je de volgende rechten volgens: • art. 15 AVG, het recht om informatie te verkrijgen over jouw persoonsgegevens die wij verwerken, binnen de daarin beschreven reikwijdte; • art. 16 AVG, het recht om onmiddellijk rectificatie van onjuiste of vervollediging van jouw door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen; • art. 17 AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van je persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking vereist is – om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; – voor het voldoen aan een wettelijke verplichting; – om redenen van algemeen belang of – voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; • art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen, voor zover – de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist; – de verwerking onrechtmatig is, maar je de verwijdering ervan weigert; – wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar jij ze nodig hebt om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of – je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 AVG; • art. 20 AVG, het recht om je persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door een machine leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken; • art. 77 AVG, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kun je contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van je gewoonlijke verblijf- of werkplaats of op ons hoofdkantoor. Meestal zijn hier geen kosten aan verbonden. Je hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als je verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren om aan je verzoek te voldoen. Wat we mogelijk nodig hebben van jou. Mogelijk moeten we specifieke informatie van jou vragen om ons te helpen je identiteit te bevestigen en je recht op toegang tot jouw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om een van je andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan een persoon die geen recht heeft om die te ontvangen. We kunnen ook contact met je opnemen om jou om meer informatie te vragen met betrekking tot je verzoek om onze reactie te versnellen. Tijdslimiet om te reageren. We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als je verzoek bijzonder complex is of als je een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we je op de hoogte stellen en je op de hoogte houden.

9. Glossarium

WETTELIJKE BASIS Legitiem belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om ons in staat te stellen je de beste dienst / product en de beste en veiligste ervaring te bieden. We zorgen ervoor dat we eventuele gevolgen voor jou (zowel positieve als negatieve) en je rechten in overweging nemen en afwegen voordat we jouw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken je persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen lichter wegen dan de impact op jou (tenzij we jouw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn). Je kunt meer informatie verkrijgen over hoe wij onze legitieme belangen beoordelen ten opzichte van mogelijke gevolgen voor jou met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen. Uitvoering van het contract betekent het verwerken van jouw gegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij jij partij bent of om op jouw verzoek stappen te ondernemen voordat je een dergelijk contract aangaat. Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent het verwerken van jouw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderworpen zijn. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) dat toegankelijk is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet van plan deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een geschillenbeslechtingsorgaan.